15 Ocak 2011 Cumartesi

KANSER MEMEDEN LENFLERE YAYILDIYSA

Göğüs kanseriyim ve lenflere yayılmış. Bunun anlamı nedir?

Prof.Dr. Coşkun Tecimer: Meme kanseri, en sık kadınlarda görülür. Gelişmiş ülkelerde her 10 kadından biri bu kanserle karşılaşır ve Uzakdoğu ülkelerinde daha az rastlanır. Bizdeki rakamlar giderek Batı'nın gelişmiş ülke istatistiklerine yaklaşmaktadır. Bu artışta, insan ömrünün uzaması kadar teşhis olanaklarının artması da belirleyicidir. Beslenme şeklindeki değişiklikler ve kanserojen (kanser yapıcı) maddelerdeki artış da meme kanserinin sık görülmesinde bir faktördür. Meme kanseri yaşla birlikte sayıca artış gösterse de yayılma hızı yavaşlamaktadır. Gençlerde ise daha hızlı ilerleme göstermektedir. Tümör ne kadar küçük yakalanırsa o kadar iyidir. En çok koltuk altı lenf bezlerine gitmesi, istenmeyen bir durum olmakla beraber hâlâ hastalıktan kurtulma şansı vardır.

Tedavide, memenin tamamı ya da tümörün olduğu kısım cerrahi sınırlar temiz kalacak şekilde çıkarılır. Koltuk altı lenf bezlerine gitmişse buradaki lenf bezleri temizlenir. Daha sonra gereken durumlarda koruyucu tedaviler uygulanır. Bu tedaviler arasında kemoterapi, radyoterapi, östrojen hormonunu baskılayan anti-hormon tedavisi ve "trastuzumab" olarak bilinen antikor tedavisi sayılabilir. Kanser en çok kemiklere yayılma eğilimindedir ve iç organlarla beyne de gidebilir. Yalnızca kemiklere gitmiş kanser, iç organlara yayılmış olana göre daha iyi seyir gösterir. Metastaz yapmış (diğer organlara yayılmış) meme kanserlerinde tedavide; kemoterapi, anti-hormon ve antikor uygulanabilir. Uzak organlara gitmiş meme kanserindeki tedavi ömrü uzatmaya yöneliktir. Beyne yayılmış tümörlerde kemoterapiyle verilen ilaçlar beyne giremediğinden radyoterapi uygulanır. Beyinde az sayıda metastaz varsa bunlar cerrahi olarak da çıkarılabilir.

0 yorum:

Yorum Gönder