24 Ocak 2011 Pazartesi

TİROİD VE STRES

Özellikle sevgiliden ayrılma, boşanma, aldatılma gibi yüksek ani stresler tiroid hastalıklarına katkıda bulunabilmektedir.

Ani stresler tiroid hastalıklanna katkıda bulunur. Bunun yanında güvenlik görevlileri, gazeteciler, bankacılar ve muhasebeciler mesleki gerilimin getirdiği artmış bir risk altındadır. Bu meslek gruplarında tiroid hastalıklan sık görülmektedir. ÖzellikleHaşimato hastalığı ve zehirli guatr bu kişilerde ve mesleklerde daha sık görülmektedir.
Ani Stres Kadınları Tehdit Ediyor

Sigara kullananlarda tiroid

Sigara, bağımlılık yapan sağlık açısından zararlı bir alışkanlıktır. Sigaranın içinde bulunan nikotin ve henüz sayısı net olarak belirlenmemiş binlerce kimyasal ve bioyolojik aktif maddenin akciğer kanseri, yemek borusu kanseri, gırtlak kanseri, mide kanseri, meme kanseri, kalınbağırsak kanseri, idrar torbası kanseri ve kanser dışı bir çok hastalığa neden olduğu sayısız bilimsel araştırmalarla ortaya konmuştur. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, sigara içenlerde tiroid hastalıklarının daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Özellikle, sigara içen kadınlarda zehirli guatrın (hipertiroidi'nin) yaklaşık 2.5 kat daha sık görüldüğü belirlenmiştir.

Aynca, sigara içenlerde Tiroid'in Haşimato hastalığı tiroid kanserinin daha sık görüldüğü saptanmıştır. Sigara içenlerde tiroid antikorlannın içmeyenlere göre daha yüksek olduğu ortaya çıkmıştır. Sigara içen tiroid hastalıklannda göz rahatsızlıklan (oftalmopati) de daha sık görülür. Sigara içmek, hastalardaki tiroid hastalıklannın tedavisini de güçleştirmektedir. Sigara içenlerde, tiroid hastalığı için uygulanan tedavi daha yavaş cevap vermekte, daha az etkili olmaktadır.

LOHUSALIK
Bir çok kadında troid, lohusalıktan sonra ortaya çıkar. Haşimato lohusalıktan sonra ilk 6 ay içinde ortaya çıkar. Bir çok kadın hastada, troid nodülü ve zehirli guatr (hipertiroidi) lohusalıkta daha sık görülmektedir. Lohusalıkta troid hastalıklarının sık görülme nedeni tam olarak anlaşılamamış olmakla beraber hamilelik sırasında kadının vüvudunun ve özellikle de troidin ağır stres altında kalması, hormonal yükselmeye maruz kalması, anneliğin getirdiği fiziksel yorgunluk ve uykusuzluk bu bağlamda faktörlerdir.

0 yorum:

Yorum Gönder