19 Aralık 2010 Pazar

KAHVE KANSERİ ÖNLER Mİ?

Kahve, karaciğer hastalıkları ve kanser gelişimini önleyebilir mi?

Kahve, dünyada yaklaşık bin 200 yıldır en yaygın kullanılan içeceklerden biri. Kahve tohumları içerisinde yüzlerce bileşik bulunmaktadır; alkaloitler, azotlu bileşikler, vitaminler, karbonhidratlar, lipitler, fenolik bileşikler ve ayrıca bu bileşiklerden tohumların kavrulması sırasında çeşitli maddeler oluşmaktadır. Kahve tüketimiyle ilgili popüler kaynaklarda sık sık  yer alan yazılarda kahvenin özellikle kafein içeriğine bağlı olarak çoğunlukla olumsuz ve bazen de olumlu etkilerinden bahsedilmektedir.

Kahve, karaciğer hastalıkları ve kanser gelişimini önleyebilir mi?
Aslında bu olumsuz yazılar çok fazla kahveyle sigara tüketen ve hareketsiz yaşam tarzına sahip kişiler üzerindeki gözlemsel bulgulara ya da yapılan bazı çalışmaların yorumlarına dayanmaktadır. Ancak son yıllarda yürütülen bilimsel çalışmalarda kahvenin özellikle bazı kronik hastalıkların gelişimini önleyebildiği ortaya konulmuştur.

Son yıllarda giderek artan bilimsel araştırma bulguları, çeşitli şekillerde soğuk ya da sıcak kahve ürünlerinin içilmesinin karaciğer işlevleri üzerinde olumlu etkileri bulunduğunu ve bazı karaciğer hastalıklarının gelişimini önleyebileceğini göstermektedir. Saha çalışmalarıyla günde üç bardak kahve tüketiminin çeşitli etkenlerin yol açtığı karaciğer harabiyetini azalttığı tespit edilmiştir. Bu etkinin henüz hangi kahve bileşenlerine bağlı olarak sağlandığı bilinmemekte, kahve içindeki kafein, kahveol, kafestol ve antioksidan bileşenlerinin rol oynadığı öne sürülmektedir.

KAFEİN BASKILIYOR

Karaciğer hücrelerinde meydana gelen hasarın göstergesi olarak kan serumunda karaciğer enzimlerinin (alanin aminotransferaz, gama-glutamil transferaz) sevilerinde artış görülmektedir. Bu durum karaciğer hastalıklarının yanı sıra özellikle yüksek miktarda alkollü içki tüketenlerde veya bazı ilaçların (parasetamol vb.) kullanımıyla da ortaya çıkmaktadır. Yapılan saha çalışmalarında kahve tüketimiyle serum karaciğer enzim seviyeleri arasında ters ilişki gözlenmiştir. Deneysel çalışmalarda kahve içerisindeki temel bileşenlerden biri olan kafeinin, dönüştürücü büyüme faktörü beta-1 (TGF-beta1) oluşumunu baskıladığı tespit edilmiştir. TGF-beta1, karaciğer fibrözü, sirozu ve karaciğer kanseri gelişiminde önemli etkenlerden biri olarak bilinmektedir. Dolayısıyla kahve tüketiminin bu önemli karaciğer hastalıklarından korunmamızda yararlı olabileceği düşünülmektedir.

ÇAYIN AYNI ETKİSİ YOK

Bu öngörüleri destekleyen saha çalışmaları (prospektif ya da retrospektif) da bulunuyor. Kahve tüketimi arttıkça siroz riskinin azaldığı, ancak kafein taşıyan diğer bir içecek olan çayın ve diğer içeceklerin aynı etkiyi göstermediği bildiriliyor. Dolayısıyla kahve içerisinde bulunan diğer bileşenlerin de bu etkide rol oynadığı öne sürülüyor. 50 bin kişinin 17 yıl boyunca izlendiği bir kapsamlı saha çalışmasının konusu aslında kalp ve damar hastalıkları; çalışma süresince 4 bin 207 kişinin çeşitli kalp ve damar hastalıklarına bağlı olarak öldüğü tespit edilmiş. Bu çalışmada elde edilen yan bulgular değerlendirildiğinde 53 kişinin siroz nedeniyle kaybedildiği, günde üç ve daha fazla bardak kahve içen kişilerde iki ve daha az kahve içenlere oranla siroz gelişimi riskinin daha düşük olduğu tespit edilmiş. Japonya’da yapılan bir saha çalışmasında da kahve kullananlarda karaciğer kanseri gelişimi riskinin daha düşük olduğu gözlenmiş. Şüphesiz bu konuda kesin bir yargıya varmak için daha fazla ayrıntılı klinik çalışma sonuçlarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Kahve tüketimiyle ilgili bu olumlu bulgulara bakarak kahve tüketimini abartmak da riskli olabiliyor. En önemli riskler ise taşıdığı kafeine bağlı olarak ortaya çıkan “kafeinizm” tablosu ve bazı ilaçlar ile olan olumsuz etkileşmeler. Bu nedenle, sürekli ilaç kullananların, kullandıkları ilaçlarla ilgili bilgi uyarılarını iyice incelemesini öneririm.

0 yorum:

Yorum Gönder